opc_loader

Menu

Theobald Mathew (1790-1856)

Beroemde personen: Theobald Mathew (1790-1856)

Een van de zeldzame bewaarde prenten van de beroemde drukker J.T.Wood uit Londen.  De hier gebruikte techniek wordt omschreven als zinkografie* .

Theobald Mathew werd geboren in Thomastown Castle, in de buurt van het dorp Golden in het graafschap Tipperary (in het zuiden van Ierland, in het provinciale graafschap Munster), op 10 oktober 1790.  Hij was een kapucijner priester en pleitbezorger voor matigheid.  In 1808 werd hij aanvaard door de Kapucijnen in Church St., Dublin, en werd in 1813 tot priester gewijd door Daniel Murray.  Hij overleed op 8 december 1856 en werd begraven op de begraafplaats van St. Joseph in Cork (Ierland)**.

10,00
Voorraad:
1 items

Formaat: ± 11,5 x 15 cm

Drukwerk. Zinkografie* van stippelgravure

Datering: 1845-1850

Drukker:  J.T. Wood, Londen.

* Zinkografie: 

Zinkografie is een grafische techniek die vergelijkbaar is met lithografie en die wordt gebruikt voor het reproduceren van afbeeldingen en tekst. Het maakt gebruik van zinkplaten waarop afbeeldingen worden gegraveerd of getekend met behulp van speciale inkten. Vervolgens wordt de zinkplaat bevochtigd en wordt inkt aangebracht, die zich alleen hecht aan de getekende of gegraveerde delen. Vervolgens wordt de afbeelding overgebracht op papier of ander materiaal door middel van een drukpers. Zinkografie werd in de 19e eeuw veel gebruikt voor het drukken van boeken, tijdschriften en illustraties.

** Theobald Mathew: 

Op 3 april 1813 werd Mathew tot diaken gewijd. Een jaar later werd hij tot priester gewijd door de Eerwaarde Daniel Murray (1768-1852), later Aartsbisschop van Dublin. Na een kort verblijf in Kilkenny keerde Pater Mathew terug naar Cork, waar hij onder invloed kwam van Pater Daniel Donovan, die in 1816 tot Provinciaal Minister van de Ierse Kapucijnen werd verkozen. Pater Mathew besteedde veel van zijn tijd aan praktische liefdadigheidsprojecten en richtte scholen op voor arme en weeskindertjes. In deze scholen werden de kinderen naast elementaire vakken ook huishoudelijke vaardigheden bijgebracht. In 1821 overleed Pater Donovan, en Pater Mathew werd verkozen tot zijn opvolger als Provinciaal Minister. Hij zou deze positie bekleden tot 1851. In 1832 legde hij de eerste steen voor een uitgebreide, gotische Kapucijnenkerk in Cork (later genoemd De Kerk van de Allerheiligste Drie-eenheid), aan de Charlotte Quay (later omgedoopt tot Father Mathew Quay). Vanwege een gebrek aan financiële middelen zou de kerk onvoltooid blijven tijdens het leven van Pater Mathew. Pas in 1890 werden de torenspits en de gevel toegevoegd. Desalniettemin verwierf Pater Mathew een uitstekende reputatie in de lokale gemeenschap vanwege zijn onvermoeibare inzet voor de armen van Cork. Hij stond ook bekend om zijn uitzonderlijke geest van oecumenisme. Hij onderhield vriendschappelijke relaties met verschillende vooraanstaande protestanten en Quakers in de stad. Pater Mathew sloot zich in april 1838 aan bij de totale onthoudingsbeweging in Cork. De Cork Total Abstinence Society werd opgericht met als verklaard doel mensen aan te moedigen één blijvende daad te stellen die hen hun hele leven nuchter zou houden. Deze wilskrachtige daad werd vastgelegd in de belofte om zich te onthouden van het gebruik van bedwelmende dranken.