opc_loader

Menu

Hospice Saint-Julien à Bruges

Onderwerp Brugge: Sint-Juliaansgasthuis
Type Gebouwen
Locatie Brugge, Centrum, Boeveriestraat
Datering 1845-1845
Vervaardiger   Drukkerij Daveluy
25,00
Voorraad:
1 items

Formaat: 26 x17,50 cm

Het afgebeelde Sint-Juliaansgasthuis (of passantenhuis) was een vermoedelijk rond 1290 door de Filles-Dieu van Atrecht gestichte caritatieve instelling. Aanvankelijk werd daar gezorgd voor de opvang van arme reizigers en pelgrims. In de loop van de 14de eeuw werd de instelling uitgebouwd met een kapel en een ziekenzaal. Rond 1600 wijzigde de functie van passantenhuis naar krankzinnigeninrichting en Sint-Juliaans kreeg vanaf dan de zorg over vondelingen en geesteszieken. De krankzinnigen werden op stadskosten onderhouden. Na de Franse revolutie kwam de instelling onder de supervisie van de toenmalige Commissie der Burgerlijke Godshuizen. In 1842 werd een nieuwe zustercongregatie opgericht door kanunnik Petrus Maes om de zorg van de geesteszieken op zich te nemen. Toen de zusters naar een nieuwe instelling voor vrouwen in Sint-Michiels verhuisden, werd Sint-Juliaans nog tot in 1930 geleid door de Broeders van Liefde uit Gent en later jammer genoeg gesloopt. Op die plaats kwam de Vrije Beroepsschool, het latere Vrij Technisch Instituut (VTI). (Bron, archief stad Brugge)